ΧΑΡΤΙ

Το χαρτί είναι ένα από τα βασικά υλικά που ανακυκλώνεται καθώς αποτελεί είδος ευρείας χρήσης. Για την παραγωγή χαρτιού απαιτείται ξυλεία η οποία προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις κοπής των δέντρων έχουν άμεσο αντίκτυπο στα οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα των δασών.

Χρόνος αποσύνθεσης: 2-4 βδομάδες

Οι κατηγορίες του χαρτιού που μπορούμε να διαχειριστούμε είναι:

 • Χαρτόνι/ χαρτόκουτα
 • Αρχείο
 • Εφημερίδα
 • Περιοδικά
 • Λευκό χαρτί
 • Σχολικά βιβλία
 • Ανάμικτο χαρτί

ΠΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ?

Η ανακύκλωση του χαρτιού γίνεται με :

 • Τοποθέτηση εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις σας και αντικατάσταση κατόπιν τηλεφωνήματος.
 • Πρόγραμμα περισυλλογής συγκεκριμένες ημέρες με βάση τις ποσότητες και τις ανάγκες σας.
 • Παραλαβή στην έδρα μας

Έπειτα από την συλλογή του χαρτιού, γίνεται η διαλογή του από το προσωπικό της εταιρείας μας, ακολουθεί η δεματοποίηση και η αποστολή σε εξειδικευεμένες μονάδες ανακύκλωσης.

ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Καρτολίνα

 • Χωρητικότητα:0,95m3
 • Διαστάσεις: πλάτος 460mm - μήκος 520mm - ύψος 880mm
 • Παρατηρήσεις:Ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χαρτί, φιλμ, pet)

Κλωβός μεταλλικός κλειστού τύπου 5m³

 • Χωρητικότητα: 5m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 2.000mm - μήκος 1.500mm - ύψος 1.650mm
 • Παρατηρήσεις: Ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χαρτί, φιλμ, pet)

Container ανοιχτού τύπου (Open Container) – O.C-10m³

 • Χωρητικότητα: 10m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 1.700mm - μήκος 4.050mm
 • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σίδερα/μέταλλα)

Container κλειστού τύπου (Closed Container) – C.C-10m³

 • Χωρητικότητα: 10m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 1.700mm - μήκος 4.050mm
 • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σίδερα/μέταλλα)

Container ανοιχτού τύπου (Open Container) – O.C-14m³

 • Χωρητικότητα: 14m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 1.800mm - μήκος 4.200mm
 • Παρατηρήσεις:Ογκώδη Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αρ. 1004781)

Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container) – PR-10m³

 • Χωρητικότητα: 10m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 2.000mm - μήκος 3.700mm
 • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, νάυλον)

Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container) – PR-22m³

 • Χωρητικότητα: 22m³
 • Διαστάσεις: μήκος 6.500mm, πλάτος 2.000mm
 • Παρατηρήσεις: Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χαρτί, φιλμ, pet)
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ