ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.Η.Η.Ε.)

Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών αυξάνεται λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. Η απόρριψη των ηλεκτρικών συσκευών στο περιβάλλον αυξάνει την επιβάρυνσή του από τις επικίνδυνες ουσίες που εμπεριέχονται σε αυτές.

 • Μεγάλες οικιακές συσκευές
 • Μικρές οικιακές συσκευές
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
 • Συσκευές αυτόματης διανομής
 • Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
 • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ΠΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ?

Η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ γίνεται με :

 • Τοποθέτηση εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις σας και αντικατάσταση κατόπιν τηλεφωνήματος. Η μεταφορά γίνεται από το χώρο σας στο κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κρήτης.
 • Παραλαβή στην έδρα μας και μεταφορά στην ΕΔΙΣΑΚ.

ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Container κλειστού τύπου (Closed Container) – C.C-38m³

 • Χωρητικότητα: 38m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 2.400mm - μήκος 6.100mm

Κάδος πλαστικός – 240lt

 • Χωρητικότητα: 240lt
 • Διαστάσεις: πλάτος 580mm - μήκος 730mm

Plexiglass – 300lt

 • Χωρητικότητα: 300lt
 • Διαστάσεις: πλάτος 600mm - μήκος 600mm

Plexiglass – 625lt

 • Χωρητικότητα: 625lt
 • Διαστάσεις: πλάτος 500mm - μήκος 1.000mm

Παλετοκιβώτιο μεταλλικό πτυσσόμενο (Metal box) – 1.000kg

 • Χωρητικότητα: ~1000kg
 • Διαστάσεις: πλάτος 1.000mm - μήκος 1.240mm
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ