ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο την αποκομιδή στερεών αποβλήτων από τον ιδιωτικό τομέα (ενδεικτικά από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχειακές μονάδες) αλλά και από το δημόσιο τομέα που παράγει μεγάλο όγκο απορριμμάτων.

Η αποκομιδή γίνεται με ειδικού τύπου Containers χωρητικότητας από 8m³-32m³. Το κόστος εναπόθεσης στον Χ.Υ.Τ.Α. εξαρτάται άμεσα από τον τιμοκατάλογο του Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαλήνων Δήμου Ηρακλείου.

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ