ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CRETA ECO – PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», εμπλουτίζοντας στη διάρκεια του χρόνου το πεδίο του σκοπού της και προσθέτοντας συναφείς και παρεμφερείς δραστηριότητες, δραστηριοποιείται από την έναρξη λειτουργίας της τo έτος 2002 μέχρι και σήμερα στους τομείς της διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση) στερεών αποβλήτων και της διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών.

Στόχος της εταιρίας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους τελικής διάθεσης, όπως αυτοί υποδεικνύονται από την αρμόδια αρχή και η συμβολή στην υιοθέτηση της περιβαλλοντικής κουλτούρας ως αναπόσπαστο κομμάτι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ