ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η CRETA ECO – PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ από την έναρξη λειτουργίας της το έτος 2002 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στον χώρο της συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Εμπλουτίζοντας στη διάρκεια του χρόνου το πεδίο του σκοπού της και προσθέτοντας συναφείς και παρεμφερείς δραστηριότητες, στη σημερινή της μορφή, δραστηριοποιείται στους τομείς της διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση) στερεών αποβλήτων και της διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών. Ειδικότερα η εταιρία δραστηριοποιείται στη συλλογή, διαλογή, δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση, εμπορία αξιοποίηση και ανακύκλωση παλαιού χάρτου, πλαστικό (PET, πολυαιθυλένιο, TETRA PACK, νάιλον συσκευασιών κ.ο.κ.), μεταλλικό scrap (σίδερο, αλουμίνιο κ.ο.κ), ξύλο και άλλα υλικά. Στο συγκεκριμένο τομέα η CRETA ECO – PHOENIX Α.Ε. σήμερα αποτελεί τη πρώτη εταιρία ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών στην Περιφέρεια Κρήτης με επεξεργασία πάνω από 10.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών ετησίως.

Στόχος της εταιρίας, είναι η μέγιστη αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους τελικής διάθεσης, όπως αυτοί υποδεικνύονται από την αρμόδια αρχή και η συμβολή στην υιοθέτηση της περιβαλλοντικής κουλτούρας ως αναπόσπαστο κομμάτι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ