ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι τα υλικά που επαναχρησιμοποιούνται και μετατρέπονται σε πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων προϊόντων. Με την ανακύκλωση λοιπόν εξοικονομούνται πολύτιμες πρώτες ύλες, οι οποίες διαφορετικά θα εισάγονταν, συχνά με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

 

Χαρτί

Το χαρτί είναι ένα από τα βασικά υλικά που ανακυκλώνεται καθώς αποτελεί είδος ευρείας χρήσης. Για την παραγωγή χαρτιού απαιτείται ξυλεία η οποία προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις κοπής των δέντρων έχουν άμεσο αντίκτυπο στα οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα των δασών.

Χρόνος αποσύνθεσης: 2-4 βδομάδες

 • Χαρτόνι/ χαρτόκουτα
 • Αρχείο
 • Εφημερίδα
 • Περιοδικά
 • Λευκό χαρτί
 • Σχολικά βιβλία
 • Ανάμικτο χαρτί

 

Πλαστικό

Το πλαστικό είναι από τα πιο εύχρηστα υλικά, του οποίου όμως η αλόγιστη χρήση του μπορεί να είναι καταστροφική για το περιβάλλον. Λόγω της σύνθεσης του, το υλικό αυτό είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και μη αποικοδομήσιμο πολλές φορές στη φύση.

Χρόνος αποσύνθεσης: 30 χρόνια – >450 χρόνια ανάλογα με το είδος του πλαστικού

 • Μπουκάλια πλαστικά (νερού-αναψυκτικού)-PET
 • Φιλμ συσκευασίας – Νάιλον
 • Καφάσια (PP/PE)
 • Ογκώδη (PP/PE)
 • Καπάκια
 • Preform
 • PP/PS
 • HDPE
 • BIG BAGS
 • PVC
 • Σωλήνες άρδευσης
 • Προφυλακτήρες αυτοκινήτων
 • Παλέτες πλαστικές

 

Σίδερα

Χρόνος αποσύνθεσης: 100 χρόνια

 • Σίδερο
 • Λευκοσίδερο
 • Λαμαρίνες

 

Λοιπά Μέταλλα

Το 100% του χάλυβα στην Ελλάδα  αλλά και 40% των μετάλλων παγκοσμίως που χρησιμοποιούνται αποτελούν προϊόν ανακύκλωσης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση φυσικών πόρων αλλά και ενέργειας.

Χρόνος αποσύνθεσης: 80-500 χρόνια ανάλογα με το είδος του μετάλλου

 • Χαλκός
 • Αλουμίνιο
 • Μοτέρ
 • Ανοξείδωτο
 • Προφίλ
 • Ορείχαλκος
 • Ψυγεία
 • Σερπαντίνα
 • Μολύβι
 • Ζάντα
 • Αντιμόνιο
 • Γρέζι

 

Γυαλί

Το γυαλί το χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας σε διάφορες μορφές. Οι γυάλινες συσκευασίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον αφού μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αρκετές φορές. Όταν βρεθούν όμως στη φύση χρειάζονται πολλές δεκαετίες για να αποσυντεθούν.

Χρόνος αποσύνθεσης: >500 χρόνια

 • Λευκό
 • Χρωματιστό

 

ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών αυξάνεται λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. Η απόρριψη των ηλεκτρικών συσκευών στο περιβάλλον αυξάνει την επιβάρυνσή του από τις επικίνδυνες ουσίες που εμπεριέχονται σε αυτές.

 • Μεγάλες οικιακές συσκευές
 • Μικρές οικιακές συσκευές
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
 • Συσκευές αυτόματης διανομής
 • Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
 • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 

Λαμπτήρες

Οι λαμπτήρες περιέχουν υδράργυρο, ένα επικίνδυνο χημικό στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να διοχετεύεται στο περιβάλλον. Οι λάμπες, εκτός του υδραργύρου, αξιοποιούνται πλήρως αφού ανακτώνται χρήσιμα υλικά, όπως γυαλί, πλαστικό, μέταλλα.

 

Συσσωρευτές

Όταν ο συσσωρευτής αδειάσει και απορριφθεί στα σκουπίδια, χάνονται πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ παράλληλα διοχετεύονται στον υδροφόρο ορίζοντα τα στοιχεία που περιέχει με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου.

 • Μπαταρίες οχημάτων
 • Μπαταρίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ