ΜΕΤΑΛΛΑ

Το 100% του χάλυβα στην Ελλάδα  αλλά και 40% των μετάλλων παγκοσμίως που χρησιμοποιούνται αποτελούν προϊόν ανακύκλωσης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση φυσικών πόρων αλλά και ενέργειας.

Χρόνος αποσύνθεσης: 80-500 χρόνια ανάλογα με το είδος του μετάλλου

Τα είδη που μπορούν να ανακυκλωθούν από την εταιρεία μας είναι:

 • Χαλκός
 • Αλουμίνιο
 • Μοτέρ
 • Ανοξείδωτο
 • Προφίλ
 • Ορείχαλκος
 • Ψυγεία
 • Σερπαντίνα
 • Μολύβι
 • Ζάντα
 • Αντιμόνιο
 • Γρέζι

ΠΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ?

Η ανακύκλωση των μετάλλων γίνεται με :

 • Τοποθέτηση εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις σας και αντικατάστασή του.
 • Με γερανοφόρο όχημα με αρπάγη.
 • Παραλαβή στην έδρα μας.

Έπειτα από την συλλογή των μετάλλων, γίνεται η διαλογή του από το προσωπικό της εταιρείας μας, ακολουθεί η αποστολή σε εξειδικευμένες μονάδες ανακύκλωσης.

ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Container ανοιχτού τύπου (Open Container) – O.C-10m³

 • Χωρητικότητα: 10m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 1.700mm - μήκος 4.050mm
 • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σίδερα/μέταλλα)

Container κλειστού τύπου (Closed Container) – C.C-10m³

 • Χωρητικότητα: 10m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 1.700mm - μήκος 4.050mm
 • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σίδερα/μέταλλα)

Container ανοιχτού τύπου (Open Container) – O.C-32m³

 • Χωρητικότητα: 32m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 2.200mm - μήκος 6.100mm
 • Παρατηρήσεις:Ογκώδη Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά.

Γερανοφόρο όχημα με αρπάγη

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ