ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Το πλαστικό είναι από τα πιο εύχρηστα υλικά, του οποίου όμως η αλόγιστη χρήση του μπορεί να είναι καταστροφική για το περιβάλλον. Λόγω της σύνθεσης του, το υλικό αυτό είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και μη αποικοδομήσιμο πολλές φορές στη φύση.

Χρόνος αποσύνθεσης: 30 χρόνια – >450 χρόνια ανάλογα με το είδος του πλαστικού

Παρακάτω αναγράφονται αναλυτικά οι κατηγορίες του πλαστικού που μπορούν να ανακυκλωθούν:

  • Μπουκάλια πλαστικά (νερού-αναψυκτικού)-PET
  • Φιλμ συσκευασίας – Νάιλον
  • Καφάσια (PP/PE)
  • Ογκώδη (PP/PE)
  • Καπάκια
  • Preform
  • PP/PS
  • HDPE
  • BIG BAGS
  • PVC
  • Σωλήνες άρδευσης
  • Προφυλακτήρες αυτοκινήτων
  • Παλέτες πλαστικές

ΠΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ?

Η ανακύκλωση του πλαστικού γίνεται με :

  • Τοποθέτηση εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις σας και αντικατάσταση κατόπιν τηλεφωνήματος.
  • Παραλαβή στην έδρα μας

Έπειτα από την συλλογή του πλαστικού, γίνεται η διαλογή του από το προσωπικό της εταιρείας μας, ακολουθεί η δεματοποίηση και η αποστολή σε εξειδικευεμένες μονάδες ανακύκλωσης.

ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Κλωβός μεταλλικός κλειστού τύπου 5m³

  • Χωρητικότητα: 5m³
  • Διαστάσεις: πλάτος 2.000mm - μήκος 1.500mm - ύψος 1.650mm
  • Παρατηρήσεις: Ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χαρτί, φιλμ, pet)

Container ανοιχτού τύπου (Open Container) – O.C-10m³

  • Χωρητικότητα: 10m³
  • Διαστάσεις: πλάτος 1.700mm - μήκος 4.050mm
  • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σίδερα/μέταλλα)

Container κλειστού τύπου (Closed Container) – C.C-10m³

  • Χωρητικότητα: 10m³
  • Διαστάσεις: πλάτος 1.700mm - μήκος 4.050mm
  • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σίδερα/μέταλλα)

Container ανοιχτού τύπου (Open Container) – O.C-14m³

  • Χωρητικότητα: 14m³
  • Διαστάσεις: πλάτος 1.800mm - μήκος 4.200mm
  • Παρατηρήσεις:Ογκώδη Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αρ. 1004781)

Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container) – PR-10m³

  • Χωρητικότητα: 10m³
  • Διαστάσεις: πλάτος 2.000mm - μήκος 3.700mm
  • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, νάυλον)

Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container) – PR-22m³

  • Χωρητικότητα: 22m³
  • Διαστάσεις: μήκος 6.500mm, πλάτος 2.000mm
  • Παρατηρήσεις: Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χαρτί, φιλμ, pet)
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ