Κλωβός μεταλλικός κλειστού τύπου 5m³

 • Χωρητικότητα: 5m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 2.000mm - μήκος 1.500mm - ύψος 1.650mm
 • Παρατηρήσεις: Ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χαρτί, φιλμ, pet)

Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container) – PR-22m³

 • Χωρητικότητα: 22m³
 • Διαστάσεις: μήκος 6.500mm, πλάτος 2.000mm
 • Παρατηρήσεις: Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χαρτί, φιλμ, pet)

Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container) – PR-10m³

 • Χωρητικότητα: 10m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 2.000mm - μήκος 3.700mm
 • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, νάυλον)

Container κλειστού τύπου (Closed Container) – C.C-10m³

 • Χωρητικότητα: 10m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 1.700mm - μήκος 4.050mm
 • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σίδερα/μέταλλα)

Container ανοιχτού τύπου (Open Container) – O.C-32m³

 • Χωρητικότητα: 32m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 2.200mm - μήκος 6.100mm
 • Παρατηρήσεις:Ογκώδη Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά.

Container ανοιχτού τύπου (Open Container) – O.C-14m³

 • Χωρητικότητα: 14m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 1.800mm - μήκος 4.200mm
 • Παρατηρήσεις:Ογκώδη Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αρ. 1004781)

Container ανοιχτού τύπου (Open Container) – O.C-10m³

 • Χωρητικότητα: 10m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 1.700mm - μήκος 4.050mm
 • Παρατηρήσεις:Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σίδερα/μέταλλα)

Container ανοιχτού τύπου (Open Container) – O.C-8m³

 • Χωρητικότητα: 8m³
 • Διαστάσεις: πλάτος 1.700mm - μήκος 3.650mm
 • Παρατηρήσεις:Οικοδομικά Υλικά (Μπάζα/Απορρίμματα)
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ