ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, αναλαμβάνοντας το στάδιο της συλλογής, μεταφοράς με οχήματα αποκλειστικής χρήσης σε εγκεκριμένες μονάδες διαχείρισης.

Τα ζωικά υποπροϊόντα είναι τα απόβλητα που προέρχονται από τα σφαγεία και βιομηχανίες παραγωγής αλλαντικών. Προέρχονται κυρίως από τη σφαγή ζώων για κατανάλωση από τον άνθρωπο και από την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Τα φυτικά υποπροϊόντα αποτελούνται από τα υπολείμματα της μεταποίησης φυτικών προϊόντων σε άλλα προϊόντα.

Η έλλειψη ορθής διαχείρισής τους μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ