ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό την  καταστροφή των εμπιστευτικών εγγράφων αρχειακού υλικού σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό EU GDPR αριθ. 679/2016 EU. Η παραλαβή και καταστροφή των εγγράφων πραγματοποιείται στις   εγκαταστάσεις μας και σας αποστέλλουμε ενημερωτικό email με την ακριβή ημερομηνία καταστροφής στην οποία εάν επιθυμείτε μπορεί να γίνει με τη φυσική παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου σας. H διαδικασία καταστροφής βιντεοσκοπείται μέσω εσωτερικών καμερών της εταιρίας και με το πέρας της καταστροφής, σας προσκομίζουμε το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» συνοδευόμενο από ένα USB – stick με το αρχείο της βιντεοσκόπησης. Το υλικό μετά το πέρας της καταστροφή οδηγείται προς ανακύκλωση.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ