ΑΔΕΙΕΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Η εταιρία λειτουργεί με πιστοποιημένα σύστηματα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης...

Πρότυπο ISO 9001:2000  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004

περισσότερα...

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 5m<sup>3</sup>  (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 5m3 (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

όλες οι πωλήσεις...

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής και η εκπαίδευση των εργαζομένων – στελεχών της εταιρείας CRETA ECO PHOENIX A.E. στο πλαίσιο του...

περισσότερα...

 

creta eco phoenix α.ε.

ΒΙΟ.ΠΑ. Νέας Αλικαρνασσού
Θέση «Ξεραπηδιές»
71 601 Ηράκλειο Κρήτης
Email: info@cretaeco.gr

συνεργασίες - εθνικά συλλογικά συστήματα

συνεργασίες - εθνικά συλλογικά συστήματα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

  1. Δίκτυο συλλογής ΑΗΗΕ για την Περιφέρεια Κρήτης (2006-σήμερα)

www.electrocycle.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.)

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

  1. Διαχείριση του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου (Κ.Δ.Α.Υ.Η.) (2006-2010)
  2. Έργα Επαγγελματικών Χώρων - Ειδικές Δράσεις 
    Συλλογή και αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί (2008,2009,2011-σήμερα)

www.herrco.gr 

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών

  1. Συλλογή και αξιοποίηση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών (2011-σήμερα)

www.sydesys.gr

Σ.Ε.ΔΙ.Σ-Κ Ε.Π.Ε.

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Κρήτης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

  1. Συλλογή και αξιοποίηση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών (2011-σήμερα)