ΑΔΕΙΕΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Η εταιρία λειτουργεί με πιστοποιημένα σύστηματα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης...

Πρότυπο ISO 9001:2000  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004

περισσότερα...

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 8m<sup>3</sup>  (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 8m3 (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

όλες οι πωλήσεις...

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής και η εκπαίδευση των εργαζομένων – στελεχών της εταιρείας CRETA ECO PHOENIX A.E. στο πλαίσιο του...

περισσότερα...

 

creta eco phoenix α.ε.

ΒΙΟ.ΠΑ. Νέας Αλικαρνασσού
Θέση «Ξεραπηδιές»
71 601 Ηράκλειο Κρήτης
Email: info@cretaeco.gr

εξοπλισμός - προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών

εξοπλισμός - προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών

Container ανοιχτού τύπου

Container ανοιχτού τύπου

Χωρητικότητα: C-8m³
Διαστάσεις: μήκος: 3,65m πλάτος: 1,70m
Παρατηρήσεις: Οικοδομικά Υλικά (Μπάζα/Απορρίμματα)


Container ανοιχτού τύπου

Container ανοιχτού τύπου

Χωρητικότητα: C-10m³
Διαστάσεις: μήκος: 4.05m πλάτος: 1,70m
Παρατηρήσεις: Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σίδερα/μέταλλα)


Container ανοιχτού τύπου

Container ανοιχτού τύπου

Χωρητικότητα: C-14m³
Διαστάσεις: μήκος: 4,20m πλάτος: 1,80m
Παρατηρήσεις: Ογκώδη Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αρ. 1004781)


Container ανοιχτού τύπου

Container ανοιχτού τύπου

Χωρητικότητα: C-32m³
Διαστάσεις: μήκος: 6,10m πλάτος: 2,20m
Παρατηρήσεις: Ογκώδη Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά.


Container κλειστού τύπου

Container κλειστού τύπου

Χωρητικότητα: C.C-10m³
Διαστάσεις: μήκος: 4.05m πλάτος: 1,70m
Παρατηρήσεις: Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σίδερα/μέταλλα)


Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container)

Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container)

Χωρητικότητα: PR-8m³
Διαστάσεις:
Παρατηρήσεις: Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, νάυλον)


Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container)

Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container)

Χωρητικότητα: PR-10m³
Διαστάσεις: μήκος: 3.70m πλάτος: 2.00m
Παρατηρήσεις: Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, νάυλον)


Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container)

Container με υδραυλικό συμπιεστή (Press Container)

Χωρητικότητα: PR-26m³
Διαστάσεις: μήκος: 6.50m πλάτος: 2,00m
Παρατηρήσεις: Απορρίμματα, Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, νάυλον)