ΑΔΕΙΕΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Η εταιρία λειτουργεί με πιστοποιημένα σύστηματα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης...

Πρότυπο ISO 9001:2000  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004

περισσότερα...

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ 20m<sup>3</sup>  (ΤΕΜΑΧΙΑ 3)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ 20m3 (ΤΕΜΑΧΙΑ 3)

όλες οι πωλήσεις...

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής και η εκπαίδευση των εργαζομένων – στελεχών της εταιρείας CRETA ECO PHOENIX A.E. στο πλαίσιο του...

περισσότερα...

 

creta eco phoenix α.ε.

ΒΙΟ.ΠΑ. Νέας Αλικαρνασσού
Θέση «Ξεραπηδιές»
71 601 Ηράκλειο Κρήτης
Email: info@cretaeco.gr

η εταιρία

η εταιρία

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "CRETA ECO PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ", εμπλουτίζοντας στη διάρκεια του χρόνου το πεδίο του σκοπού της και προσθέτοντας συναφείς και παρεμφερείς δραστηριότητες, δραστηριοποιείται από την έναρξη λειτουργίας της τo έτος 2002 μέχρι και σήμερα στους τομείς της διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση) στερεών αποβλήτων και της διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών.

Στόχος της εταιρίας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους τελικής διάθεσης, όπως αυτοί υποδεικνύονται από την αρμόδια αρχή και η συμβολή στην υιοθέτηση της περιβαλλοντικής κουλτούρας ως αναπόσπαστο κομμάτι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΙΟ.ΠΑ. δημοτικής ενότητας Ν. Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, οδός Ρ & Λ.

ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣEIΣ: Ιδιόκτητος χώρος 8 στρεμμάτων - ΒΙΟ.ΠΑ. δημοτικής ενότητας Ν. Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣEIΣ: Ιδιόκτητος χώρος 20 στρεμμάτων - ΒΙΟ.ΠΑ. δημοτικής Τυλίσσου Δήμου Μαλεβιζίου.