Δεξαμενή τροφίμων Αλουμινένια

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  - Αλουμινίου
  - Ανθρωποθυρίδα
  - Οριζόντια
  - Μεταλλική βάση

Δεξαμενή τροφίμων Αλουμινένια

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  - Αλουμινίου
  - Ανθρωποθυρίδα
  - Κάθετη
  - Μεταλλική βάση

Δεξαμενή τροφίμων Αλουμινένια

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  - Αλουμινίου
  - Ανθρωποθυρίδα
  - Οριζόντια
  - Μεταλλική βάση
  - Ψύξης - θέρμανσης

Δεξαμενή τροφίμων ανοξείδωτη

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  - Ανοξείδωτη με διπλό τοίχωμα
  - Ψύξης - θέρμανσης
  - Κάθετη

Δεξαμενή τροφίμων ανοξείδωτη

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  - Ανοξείδωτη με διπλό τοίχωμα
  - Ψύξης - θέρμανσης
  - Κάθετη

Δεξαμενή τροφίμων ανοξείδωτη

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  - Ανοξείδωτη με μονό τοίχωμα
  - Κάθετη

Δεξαμενή τροφίμων ανοξείδωτη

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  - Ανοξείδωτη με μονό τοίχωμα
  - Κάθετη

Δεξαμενή τροφίμων ανοξείδωτη

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  - Ανοξείδωτη με μονό τοίχωμα
  - Κάθετη

Δεξαμενή τροφίμων ανοξείδωτη

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  - Ανοξείδωτη με μονό τοίχωμα
  - Κάθετη
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ