Οι πολιτικές μας

Mε στόχο την εδραίωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος σε όλη την κοινωνία, η Cretaeco ακολουθεί μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονα διεξάγει όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με ακεραιότητα και υπευθυνότητα, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη διαφορετικότητα ενάντια σε διακρίσεις. Με γνώμονα τα ανωτέρω έχει θεσπίσει τις κατωτέρω πολιτικές, οι οποίες ανανεώνονται ανά διαστήματα ώστε να είναι πάντα επίκαιρες.

 

  1. Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Έκδοση 1η – Ημερομηνία 1/12/2021)
  2.  Κώδικας Δεοντολογίας εργαζομένων (Έκδοση 2η – Ημερομηνία 1/12/2022)
  3. Πολιτική α) για την καταπολέμηση βίας & παρενόχλησης και β) για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021. Πολιτική για την ισότητα -διαφορετικότητα – συμπερίληψη (Έκδοση 1η – Ημερομηνία 1/12/2022)
  4. Κατευθυντήριες Αρχές για Συνεργάτες (Έκδοση 1η – Ημερομηνία 22/02/2022)
  5. Πολιτική για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Έκδοση 3η – Ημερομηνία 30/01/2023)
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ