ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

  • Δίκτυο συλλογής ΑΗΗΕ και λαμπτήρων φθορισμού για την Περιφέρεια Κρήτης (2006-σήμερα)

www.electrocycle.gr

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ (Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ)

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

  • Έργα Επαγγελματικών Χώρων – Ειδικές Δράσεις. Συλλογή και αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί (2009-σήμερα)

www.herrco.gr

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ)

  • Μεταφορά και παράδοση σε συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας των αδρανών υλικών αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (2015-σήμερα).

www.anabe.gr

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΕ ( Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ RE-BATTERY AE)

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου – οξέως.

  • Δίκτυο συλλογής Συσσωρευτών μολύβδου για την Περιφέρεια Κρήτης (2015-σήμερα)

www.re-battery.gr

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Α.Ε (COMBATT AE)

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας.

  • Συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών (2014-σήμερα)

www.combatt.eu

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ