ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κεντρικό:
ΒΙΟ.ΠΑ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΘΕΣΗ «ΞΕΡΑΠΗΔΙΕΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

Μονάδα ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων
Ιδιόκτητος χώρος 32.000 τ.μ.

Αποθήκη διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων:
ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΟΔΟΣ Ρ’ κ Λ’

Μισθωμένος χώρος

Αποθήκη:
ΒΙΟ.ΠΑ. ΤΥΛΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ

Ιδιόκτητος χώρος 81.000 τ.μ.

Αποθήκη:
ΒΙΟ.ΠΑ. ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μισθωμένος χώρος 16.000 τ.μ.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ