ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό την αποξήλωση ξενοδοχειακών μονάδων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Για την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης η εταιρία διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά περίσταση. Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, διαθέτει την απαιτούμενη πείρα και γνώση εφαρμόζοντας απόλυτα ασφαλείς μεθόδους ώστε να μην δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στον οποιονδήποτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποξήλωσης, και να παραδοθεί ο χώρος απόλυτα καθαρός.

Ενδεικτικό πελατολόγιο της εταιρίας σε εργασίες αποξήλωσης και διαχείρισης μεταλλικών αντικειμένων είναι το ακόλουθο:

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. , αποξήλωση εργοστασίων ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, Ρόδου και Αθηνών.
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου – ανέλκυση και διαχείριση τριών βυθισμένων ναυαγίων.
ΑΓΕΤ Ηρακλής – αποξήλωση παλαιού συγκροτήματος κόμβου – εγκαταστάσεις Κ.Δ. Ηρακλείου
Ένωση Πεζών – αποξήλωση δεξαμενών και στεγάστρου
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – αποξήλωση μεταλλικών σιλό στο κέντρο διανομής Ηρακλείου.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ