ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ

 

Τα Α.Ε.Κ.Κ. προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτηρίων και των δημοσίων υποδομών, ολική ή μερική κατεδάφιση κτηρίων και υποδομών, ανακαινίσεις κτηρίων ή διαμερισμάτων και η κατασκευή και συντήρηση των οδών και αποτελούνται από υλικά όπως: σκυρόδεμα (οπλισμένο ή μη), σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά και χώμα, πλακάκια, επεξεργασμένα μάρμαρα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Λόγω των αδειοδοτήσεων μας, τα Α.Ε.Κ.Κ. μπορούν να συλλεχθούν με δικό μας εξοπλισμό από το χώρο σας είτε να μας τα φέρετε στην έδρα της εταιρίας μας. Για την ορθολογική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. χορηγείται βεβαίωση, η οποία προσκομίζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε νόμιμη χρήση.

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ